Kontakt

Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Stężycy
ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca
58 6843310

Aby dokonać prawidłowego przelewu za dożywianie i zakwaterowanie w internacie należy uiścić opłatę według następującego schematu:
Odbiorca: Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
ul. Abrahama 2
83-322 Stężyca
Nr konta:
02832800072002001110700001
Tytuł:
Imię i nazwisko dziecka, internat 300zł + wyżywienie (wpisujemy kwotę)