Kontakt

Zespół Kształcenia i Wychowania w Stężycy
ul. Abrahama 2
83-322 Stężyca

Telefon
58 684 33 10