Współpraca PG i ZKiW (SMS) w Stężycy w amerykańskim stylu.

Współpraca PG i ZKiW w Stężycy w amerykańskim stylu.
W dniu 19 lipca podpisana została unikatowa na skalę ogólnokrajową umowa o
współpracy pomiędzy: Politechniką Gdańską, a Zespołem Kształcenia i
Wychowania w Stężycy (SMS Stężyca) na płaszczyźnie edukacyjno-sportowej.
W ramach współpracy z jednej strony Politechnika Gdańska umożliwi siatkarkom i
piłkarzom rekrutację na Uczelnię oraz zapewni w trakcie studiów opiekę nad
studentami poprzez m.in. zapewnienie Indywidualnego Toku Studiów oraz będzie
sprawować bieżącą kontrolę postępów w nauce w/w studentów i zapewni im możliwość
otrzymania stypendium sportowego.


Z drugiej strony ZKiW zobowiązał się do używania w nazwie drużyny siatkarskiej
członu PG zarówno w rozgrywkach 1. ligi siatkówki żeńskiej, jak i w Akademickich
Mistrzostwach Polski, a także w zawodach siatkówki plażowej kobiet i w rozgrywkach
piłki młodzieżowej oraz reprezentowanie Uczelni w w/w rozgrywkach.
Zakres współpracy wzorowany jest na najlepszych praktykach rodem z amerykańskich
Uczelni, gdzie można pogodzić studiowanie kierunków technicznych z uprawianiem
sportu wyczynowego na wysokim poziomie. Podobnie jak ma to miejsce na Uczelniach
w USA. Nawiązanie bliskiej współpracy z PG, to kolejny krok na drodze rozwoju oraz
podniesienia rangi i prestiżu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Stężycy.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gdańskiej Uczelni oraz ZKiW. Dokument
uroczyście parafowali Prorektor ds. kształcenia PG dr hab. inż Marek Dzida prof. uczelni, w obecności Rektora PG JM prof. dr hab. inż Krzysztofa Wilde, a ze strony szkoły Dyrektor ZKiW w Stężycy Pan mgr inż. Piotr Karasiński.