Rekrutacja

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego (prób sprawnościowych) jest:

  • bardzo dobry stan zdrowia,
  • umiejętność łączenia nauki ze sportem,
  • dostarczenie zaświadczenia lekarskiego od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu (ewentualnie karta zdrowia zawodnika),
  • podanie i kwestionariusz zgłoszeniowy zawodnika,
  • zgoda rodziców na podjęcie szkolenia, które należy dostarczyć osobiście w dniu egzaminu wstępnego.

O przyjęciu decyduje uzyskane miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie wyników uzyskanych w testach i oceny gry.

Regulamin Rekrutacji

Podanie do szkoły

Zgoda rodziców na uczestnictwo w testach sprawnościowych

Podanie do Internatu